O Journal Club


Spotkania Journal Club są sposobem na zapoznanie się młodych naukowców z nową literaturą w dziedzinie neurobiologii. Przyjęły one format forum, na którym Prelegent przeprowadza pozostałych Uczestników przez wybrany przez siebie artykuł naukowy z dziedziny neurobiologii opublikowany w czasopiśmie o wysokim współczynniku wpływu (IF>6.0). Przed zaplanowanym wystąpieniem Prelegent udostępnia wybrany artykuł pozostałym Uczestnikom spotkania, co umożliwia lepsze zrozumienie cotygodniowych seminariów, a także pogłębioną dyskusję na temat wykorzystanych w artykule metod, uzyskanych wyników, jak również błędów czy ograniczeń opublikowanych badań.