Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Chamery


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Chamery

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 19 listopada 2020 roku o godz. 12.00 (czwartek) w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków ul. Smętna 12 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Chamery przy użyciu  urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku*

Tytuł rozprawy:
"Evaluation of the role of the selected neuronal and microglial proteins in the pathogenesis of schizophrenia – studies in an animal model".
"Ocena roli wybranych białek neuronalnych i mikroglejowych w patogenezie schizofrenii – badania w modelu zwierzęcym".


Promotor:
prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej

Recenzenci:       
dr hab. n. med. Zofia Danilczuk
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Oddział w Sosnowcu*Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o kontakt z Sekretariatem Rady Naukowej IF PAN na adres e-mail: kawacz@if-pan.krakow.pl celem uzyskania linku do transmisji on-line (z możliwością zadawania pytań na czacie) publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Rozprawa doktorska oraz recenzje do wglądu w Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Streszczenie oraz recenzje dostępne na stronie: http://if-pan.krakow.pl/pl/instytut/rada-naukowa/ogloszenia-o-obronach-prac-doktorskich/
Galeria

Pliki do pobrania