Ogłoszenia o obronach prac doktorskich


Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 9 czerwca 2020 roku o godz. 11.30 (wtorek) w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków ul. Smętna 12 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku* 

 

mgr. Dawida Gawlińskiego

pt.

„Wpływ zmodyfikowanej diety matki w czasie ciąży i laktacji na fenotyp potomstwa i ryzyko uzależnienia od kokainy – potencjalna rola receptorów melanokortynowych typu 4 w mózgu szczurów ”

 

Promotor:                            prof. dr hab. Małgorzata Filip (Zakład Farmakologii Uzależnień, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk)

 

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Frankowska (Zakład Farmakologii Uzależnień,

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk)

 

Recenzenci:             prof. dr hab. Ewa Florek (Laboratorium Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

prof. dr hab. Jerzy Samochowiec (Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)

 

 

 

 

 

 

 

*Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o kontakt z Sekretariatem Rady Naukowej IF PAN na adres e-mail: kawacz@if-pan.krakow.pl celem, uzyskania linku do transmisji on-line (z możliwością zadawania pytań na czacie) publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

 

 

Rozprawa doktorska do wglądu w Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii
im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie www.if-pan.krakow.pl

Pliki do pobrania