Dr Agata Faron - Górecka


Dr Agata Faron - Górecka
Stanowisko
Adiunkt

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Instytut Farmakologii PAN, Kraków –czerwiec 2009

Magister fizyki, specjalność fizyka medyczna, Uniwersytet Jagielloński - czerwiec 2002


Zainteresowania badawcze: 

Poszukiwanie endogennych markerów lekooporności depresji

(ELISA, RT-PCR, Western Blot)

Badania nad zmianami funkcjonalnymi polimorfizmów genów korelujących z chorobami neuropsychiatrycznymi

(mutacje punktowe, hodowla i transfekcja linii komórkowych, wiązanie specyficznych radioligandów do receptorów, badanie wtórnych przekaźników) 

Molekularne mechanizmy oddziaływań receptorów GPCR w kontekście ich dimeryzacji

(mikroskopia konfokalna, techniki fluorescencyjne, FRET, badanie wtórnych przekaźników, test ligacji zbliżeniowej PLA)


Wszystkie publikacje

  • Molekularny mechanizm unikatowego działania klozapiny w kontekście heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G.
  • Endogenne markery efektywności terapii depresji w modelu chronicznego łagodnego stresu (CMS)
  • Stypednium FNP START dla Młodych Naukowców 2007
    0000-00-00
  • Stypendium FNP START dla Młodych Naukowców 2008
    0000-00-00