Mgr Marta Bryk


Mgr Marta Bryk
Stanowisko
Doktorant

 • Stypendium wyjazdowe finansowane w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) PROM na udział w konferencji FENS Forum of Neuroscience, Glasgow, UK, 11-15.07.2020
  2020-01-20
 • II miejsce w Konkursie na artykuł popularnonaukowy dla młodych naukowców IF PAN
  2019-09-30
 • Nagroda za najlepszą prezentację posterową podczas XXXVI Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN
  2019-02-08
 • Stypendium wyjazdowe finansowane w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) PROM na udział w konferencji The 29th Annual ICRS Symposium on the Cannabinoids, Bethesda, USA, 29.06.-04.07.2019
  2018-12-20