Dr Helena Domin


Dr Helena Domin
Stanowisko
Adiunkt

Wszystkie publikacje
  • Monitoring the Interfacial Behavior of Selective Y5 Receptor Antagonist on Colloidal Gold Nanoparticle Surfaces: Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy Studies.

    Ewa Pięta, Natalia Piergies, Magdalena Oćwieja, Helena Domin, Czesława Paluszkiewicz, Elżbieta Bielańska, Wojciech M. Kwiatek, 2017. J. Phys. Chem. C, 121, 17276–17288.


  • Characterization of the surface geometry of acetyl-[Leu28,31]-NPY(24- 36), a selective Y2 receptor agonist, onto the Ag and Au surfaces. Helena Domin, Dominika Swięch, Natalia Piergies, Ewa Pięta, Younkyoo Kim, Edyta Proniewicz, 2016. Vibrational Spectroscopy, 85, 1-6.

Krajowa

  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
  • Wydział Odlewnictwa, Katedra Chemii i Korozji Metali, AGH, Kraków

Międzynarodowa