Dr Katarzyna Stachowicz


Dr Katarzyna Stachowicz
Stanowisko
Asystent

Wszystkie publikacje
 • Adhezja w świecie roślin i zwierząt

  Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 120, nr 4-6/2019


  Artykuł opisuje zjawisko adhezji pod kątem fizycznym, omawiając czynniki wpływające na adhezję takie jak np. napięcie powierzchniowe. Kolejno artykuł ukazuje, gdzie w świecie roślin lub zwierząt możemy  spotkać  adhezję. Finalnie omówione jest praktyczne wykorzystanie powyższej wiedzy.

 • Białko Adhezyjne Zespołu Downa (DSCAM)

  Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 118, nr 10-12/2017

  Artykuł opisuje białko Adhezyjne Zespołu Downa (DSCAM), należące do nadrodziny immunoglobulin. Poprzez opis budowy, klasyfikację, oraz aktualny stan wiedzy na temat poznanej funkcji DSCAMu w układzie nerwowym, autor próbuje zastanowić się jaką rolę pełni to białko w plastyczności synaptycznej.


 • Odkodować lęk

  Academia 2(30)2011

  Artykuł w zwięzły sposób opisuje w jaki sposób rozumiemy lęk, które struktury mózgowe uczestniczą w tym zjawisku, oraz w jaki sposób możemy badać zachowania lękowe u zwierząt.

 • Udział cyklooksygenazy 2 w przeciwdepresyjnym działaniu ligandów I grupy metabotropowych receptorów glutaminianergicznych. Grant: SONATA 7, Narodowe Centrum Nauki

 • L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki
  0000-00-00
 • Nagroda zespołowa naukowa trzeciego stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  0000-00-00
 • Postdoc Research position Vanderbilt University
  0000-00-00

Krajowa

 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Międzynarodowa