Dr Katarzyna Stachowicz


Dr Katarzyna Stachowicz
Stanowisko
Asystent

Wszystkie publikacje
 • Czy wirus SARS-COV-2 może wywołać schorzenia psychiczne jako powikłanie choroby COVID-19 - Rozważania teoretyczne

  Wszechświat  t. 121, 7-9:213-218, 2020

  W artykule prowadzone są rozważania teoretyczne, czy i w jaki sposób może dojść do późnych powikłań po-pandemicznych, w postaci zaburzeń psychicznych.

 • Zapominanie

  Wszechświat t. 121, 1-3:52-57, 2020

  Artykuł omawia w zwięzły sposób w jaki sposób definiujemy zapominanie, oraz rozróżnia fizjologiczne zapominanie od schorzeń typu demencyjnego. Jako kontrast  w artykule zostały przedstawione dwa schorzenia:  choroba Alzheimera, oraz zespół stresu pourazowego.

 • Wpływ mikrobiomu człowieka na umysł

  Wszechświat t. 120, 10-12, 2019

  Artykuł przybliża termin mikrobiom, oraz omawia jego rolę w organizmie ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem  wpływu mikrobiomu na ludzki umysł.

 • Empatia

  "Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019

  W artykule empatia  została omówiona w ujęciu filozoficznym, psychologicznym oraz neurobiologicznym.

  Zaprezentowano struktury mózgu zaangażowane w empatię, neurotransmitery oraz schorzenia ze zmienionym poziomem empatii.

 • Tyrozyna - aminokwas względnie endogenny - czy pełni rolę w schorzeniach psychicznych?

  "Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019

  W artykule omówiono aktualny stan wiedzy na temat tyrozyny, rolę jaką pełni w organizmie, zaburzenia na szlakach przemian tyrozyny, oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy tyrozyna pełni rolę w schorzeniach psychicznych.

 • Adhezja w świecie roślin i zwierząt

  Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 120, nr 4-6/2019


  Artykuł opisuje zjawisko adhezji pod kątem fizycznym, omawiając czynniki wpływające na adhezję takie jak np. napięcie powierzchniowe. Kolejno artykuł ukazuje, gdzie w świecie roślin lub zwierząt możemy  spotkać  adhezję. Finalnie omówione jest praktyczne wykorzystanie powyższej wiedzy.

 • Białko Adhezyjne Zespołu Downa (DSCAM)

  Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 118, nr 10-12/2017

  Artykuł opisuje białko Adhezyjne Zespołu Downa (DSCAM), należące do nadrodziny immunoglobulin. Poprzez opis budowy, klasyfikację, oraz aktualny stan wiedzy na temat poznanej funkcji DSCAMu w układzie nerwowym, autor próbuje zastanowić się jaką rolę pełni to białko w plastyczności synaptycznej.


 • Odkodować lęk

  Academia 2(30)2011

  Artykuł w zwięzły sposób opisuje w jaki sposób rozumiemy lęk, które struktury mózgowe uczestniczą w tym zjawisku, oraz w jaki sposób możemy badać zachowania lękowe u zwierząt.

 • Udział cyklooksygenazy 2 w przeciwdepresyjnym działaniu ligandów I grupy metabotropowych receptorów glutaminianergicznych. Grant: SONATA 7, Narodowe Centrum Nauki

 • L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki
  0000-00-00
 • Nagroda zespołowa naukowa trzeciego stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  0000-00-00
 • Postdoc Research position Vanderbilt University
  0000-00-00

Krajowa

 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Międzynarodowa