Prof. dr hab. Mariusz Papp


Prof. dr hab. Mariusz Papp
Stanowisko
Kierownik zakładu

Wszystkie publikacje
  • Farmakologiczne i optogenetyczne badania mechanizmu działania głębokiej stymulacji mózgu w przyśrodkowo-brzusznej korze przedczołowej w zwierzęcym modelu lekoopornej depresji - 2018-02-06 -
    Grant NCN, nr: 2017/25/B/NZ7/02710
  • Badania nad efektami i mechanizmami działania metody głębokiej stymulacji mózgu w dwóch modelach depresji lekoopornej u zwierząt. - 2016-02-26 -
    Grant NCN, nr: 2015/17/B/NZ7/02979
  • Wpływ imipraminy i risperidonu na zaburzenia regulację przez limbiczne receptory D1, D2 i D3 anhedonii i zaburzenia pamięci wywołanych przez chroniczny łagodny stres u szczurów. - 2014-09-08 - 2017-04-07
    Grant NCN, nr: 2013/09/B/NZ7/04098