Techniki


motoryka i koordynacja ruchowa zwierzęcia (Rotarod)