Wyposażenie ŚLPiSMSpektrometr masowy ultrafleXtreme (MALDI-TOF/TOF) firmy Bruker Daltonics

Wysokorozdzielczy spektrometr masowy ultrafleXtreme jest wynikiem najnowszych osiągnięć technicznych w dziedzinie spektrometrii mas typu MALDI-TOF/TOF. To czołowy model z jonizacją typu MALDI firmy Bruker Daltonics oferujący najlepsze wyniki w badaniach proteomicznych, poszukiwaniu biomarkerów oraz obrazowaniu MALDI. Spektrometr ten jest idealnym narzędziem w badaniach obejmujących następujące zagadnienia :

  • identyfikację białek z żelu poliakrylamidowego
  • identyfikację i analizę ilościową białek metodą LC-MALDI (z zastosowaniem metod znakowania izotopowego, głównie  iTRAQ, ale również ICAT)
  • zaawansowane analizy biomarkerów
  • obrazowanie tkanek techniką MALDI w celu zbadania dystrybucji przestrzennej różnego rodzaju związków biologicznie aktywnych
  • sekwencjonowanie de novo peptydów

Proxeon EASY-nLC II (nano-LC) firmy Bruker Daltonics

Automatyczny system nano-LC (kapilarnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej) umożliwiający wykonywanie rozdziałów chromatograficznych dla złożonych próbek biologicznych, w tym analiz dwuwymiarowej chromatografii cieczowej (2D-LC). System może służyć jako moduł przygotowania próbki przed pomiarami w spektrometrze MALDI-TOF/TOF. Rutynowo stosowany w analizach proteomicznych pozwalających na identyfikację białek.


Kolektor frakcji Proteineer fc II firmy Bruker Daltonics

Połączenie kapilarnej chromatografii cieczowej (nano-LC) ze spektrometrią mas MALDI-TOF/TOF (LC-MALDI), jest techniką najbardziej odpowiednią do badań z zakresu proteomiki, która obejmując profilowanie białek oraz ich identyfikację. Wskazany kolektor frakcji umożliwia zautomatyzowane przygotowanie próbki do zintegrowanego przebiegu pracy LC-MALDI od przygotowania próbki do wnikliwej analizy wyników.