50 lat Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie


Książka 50 lat Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie pod redakcją prof. Barbary Przewłockiej,  wydana w 2004 roku z okazji Jubileuszu 50-lecia Instytutu Farmakologii, zawiera podsumowanie najważniejszych wydarzeń z historii instytutu oraz dokonań pracowników w latach 1954-2004. Na podstawie tekstów, dokumentów, ilustracji oraz licznych fotografii archiwalnych Czytelnik może prześledzić, jak w kolejnych dekadach kształtował się profil badawczy instytutu, jak zmieniały się techniki badawcze, warunki lokalowe, wyposażenie oraz struktura organizacyjna.


50 lat Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Redakcja: Prof. Barbara Przewłocka


   

Wersja pdf >>


Wersja ppt:


      

      Historia w skrócie (lata 1954-2004):