Dokumenty


Dokumenty wymagane w celu aplikacji o stypendium na wyjazd szkoleniowy/wyjazd w celu prowadzenia zajęć:

1. Osoba zainteresowana wyjazdem składa do Działu Koordynacji Badań Naukowych wniosek o stypendium w ramach programu ERASMUS Plus, na który składają się następujące dokumenty:


Wyjazd pracownika w celu prowadzenia zajęć


Wyjazd pracownika w celu szkolenia


Wyjazd studenta na praktyki

Po uzyskaniu zgody na udział w Programie i otrzymaniu stypendium z pracownikiem/studentem podpisana jest umowa finansowa

2. Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie z uczelni zagranicznej/instytucji realizującej szkolenie pracownik/student składa w Dziale Współpracy Zagranicznej następujące dokumenty:

  • potwierdzenie pobytu i odbycia szkolenia instytucji realizującej szkolenie,
  • sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu wg. wzorca otrzymanego w Dziale Współpracy Zagranicznej.
Pliki do pobrania