Aktualności


Wznieś wniosek ponad przeciętność – warsztaty ERC z Enspire Science

Nie zawsze wystarczy rewelacyjny pomysł, podparty przez doskonałe CV. Do osiągniecia sukcesu – czyli uzyskania pieniędzy na realizację swojej koncepcji – konieczne jest także dogłębne zrozumienie zasad programu finansującego, jego specyfiki i szeregu niepisanych reguł. Właśnie taka wiedza – praktyczna, poparta wieloletnim doświadczeniem i setkami przewertowanych wniosków, obejmująca wiele więcej niż ogólnodostępne instrukcje – zostanie przekazana podczas całodniowych warsztatów, prowadzonych przez firmę Enspire Science.
Odbędą się one w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek) w godzinach 9.00-15.00 w Warszawie. Tego typu spotkania organizowane są wyłącznie komercyjnie, a ich koszt sięga kilkuset euro. To szkolenie jest za darmo.
Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość dowiedzieć się wielu szczegółów m.in. o poniższych zagadnieniach:

 • podstawowa terminologia związana z ERC
 • zasady techniczne i regulacje
 • na czym polega wyjątkowość ERC
 • czym jest doskonałość naukowa
 • hipotezy – jak je właściwie utworzyć
 • jak napisać przekonującą część metodologiczną
 • wybór właściwego panelu oceniającego
 • proces aplikacji i składania wniosku
 • proces ewaluacji
 • kwestie etyczne
 • i wiele, wiele innych zagadnień…


Po szkoleniu uczestnicy będą doskonale przygotowani do tego, aby przygotować świetną aplikację do konkursu ERC. Dowiedzą się, jak najlepiej sformułować swój wniosek, trafiający dokładnie w wymogi konkursowe, oraz jak podejść strategicznie m.in. składając aplikację do odpowiedniego panelu. Wiele praktycznych rad wyposaży ich w unikalną wiedzę i umiejętności.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie PAN

Zgłoszenia są zbierane do 24 kwietnia. O udziale w spotkaniu uczestnicy zostaną powiadomieni w e-mailu zwrotnym najpóźniej do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.

Warsztaty dla wnioskodawców – Dni NCN w Łodzi 2019

Warsztaty są przeznaczone dla naukowców, którzy nie mają jeszcze grantu NCN, a chcieliby ubiegać się o finansowanie projektu badawczego. Podczas spotkań, prowadzonych przez koordynatorów dyscyplin NCN, będą analizowane streszczenia projektów przygotowane przez uczestników. Analiza streszczeń będzie punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak przygotować dobry projekt badawczy. Warsztaty odbędą się w ramach Dni NCN w Łodzi w dniu 16 maja 2019 r. w godzinach 13.00 - 17.15. Więcej informacji na stronie NCN. Rejestracja drogą elektroniczną do dnia 30 kwietnia

Spotkanie informacyjne dot. oferty konkursów międzynarodowych NCN

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich naukowców zainteresowanych składaniem wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki organizowanych w ramach współpracy międzynarodowej (dwustronnej lub wielostronnej) oraz w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Podczas spotkania zostanie przedstawiona międzynarodowa oferta konkursowa NCN, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów otwartych oraz których otwarcie jest zaplanowane w najbliższym czasie.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy.

Warsztaty „ERC Mentoring Initiative” w Wiedniu (14-15 czerwca 2019)

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 14-15 czerwca 2019 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość zaprezentowania pomysłu badawczego i skonsultowania go zaproszonymi ekspertami. Eksperci ERC – laureaci i paneliści – podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu na warsztaty do Wiednia, zaś Stacja Naukowa PAN w Wiedniu zapewnia uczestnikom nocleg. Liczba uczestników jest ograniczona, PAN dysponuje 5 miejscami na warsztatach dla uczonych, którzy planują aplikowanie o granty ERC z dowolną polską jednostką naukową.

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 19 maja za pośrednictwem formularza internetowego - Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach najpóźniej do 24 maja.