Reprografia


W Centrum Informacji Naukowej, Bibliotece i Archiwum znajduje się ogólnodostępne dla pracowników IF PAN wielofunkcyjne urządzenie do reprografii. Wykonać można samodzielnie czarno-białe kserokopie do formatu A3 oraz kolorowe skany w wysokiej rozdzielczości (do formatu pdf, jpg, tiff).

Skany zapisują się na serwerze IF PAN i można je odczytać na skonfigurowanych komputerach, mogą zostać przesłane przez pracowników CINBiA na wskazany adres e-mail lub skopiowane na dostarczone urządzenie do przenoszenia danych (płyta CD, pendrive). Kontakt w sprawie konfiguracji komputerów: SSP ds. Sieci Komputerowej.

Ilość wykonanych kserokopii jest nielimitowana, ale wymaga wpisu do Rejestru wykonanych kserokopii (Rejestr znajduje się obok kserokopiarki).