Analizy bibliometryczne


Centrum Informacji Naukowej wykonuje analizy bibliometryczne na potrzeby pracowników naukowych Instytutu (do postępowań awansowych, do wniosków grantowych, do okresowej oceny pracowników naukowych i inne). Aby analiza mogła zostać sporządzona rzetelnie niezbędny jest kompletny wykaz publikacji (za okres, który analiza ma obejmować) przygotowany wg formularza dostępnego do pobrania:

Tabela analizy bibliometrycznej plik WORD

Tabela analizy bibliometrycznej plik EXCEL

Formularz skróconej analizy bibliometrycznej plik WORD


Zapotrzebowanie na wykonanie analizy należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szczepan@if-pan.krakow.pl i jednocześnie do wiadomości na adres: krzemin@if-pan.krakow.pl


Czas potrzebny na opracowanie analizy bibliometrycznej zależny jest od stopnia skomplikowania dorobku naukowego oraz od bieżącego zapotrzebowania na analizy.Pliki do pobrania