Publiczne obrony rozpraw doktorskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


20.07.2022 r. godz. 8:00 lek. Adam Ostrowski

pt. „Ocena funkcji wypieracza pęcherza moczowego a powrót trzymania moczu po prostatektomii radykalnej”


promotor:                   prof. dr hab. Tomasz Drewa CM UMK

recenzenci:                 dr hab. Piotr Bryniarski, prof. SUM SUM w Katowicach

                                   dr hab. Bartosz Dybowski UŁ w Warszawie

 

20.07.2022 r. godz. 10:00 lek. Patryk Warsiński

pt. „Porównanie przebiegu okołooperacyjnego pacjentów z rakiem pęcherza moczowego leczonych cystekomią radykalną technikami robotyczną i laparoskopową, z odprowadzeniem moczu sposobem wstawki jelitowej i ureterocutaneostomii”


promotor:                   prof. dr hab. Tomasz Drewa CM UMK

recenzenci:                 prof. dr hab. Zbigniew Jabłonowski UM w Łodzi

                                   dr hab. Bartosz Małkiewicz UM we Wrocławiu

 

20.07.2022 r. godz. 12:00 lek. Tomasz Purwin

pt. „Profilaktyka zaburzeń erekcji u pacjentów po radykalnej prostatektomii – ocena porównawcza”


promotor:                   prof. dr hab. Tomasz Drewa CM UMK

recenzenci:                 dr hab. Marek Lipiński, prof. UM UM w Łodzi

                                   dr hab. Sławomir Poletajew, prof. CMKP CMKP w Warszawie


20.07.2022 r. godz. 14:00 lek. Wojciech Kazimierczak

pt. „Optymalizacja dawki promieniowania jonizującego w angiografii dwuenergetycznej tomografii komputerowej u chorych po implantacji stentgraftu do aorty brzusznej”


promotor:                   prof. dr hab. Zbigniew Serafin CM UMK

recenzenci:                 prof. dr hab. Katarzyna Karmelita-Katulska UM w Poznaniu

                                   prof. dr hab. Marek Sąsiadek UM we Wrocławiu

 

 

21.07.2022 r. godz. 10:00 lek. Joanna Kubiak-Pulkowska

pt. „Regionalny program monitorowania bakteriemii – czynniki ryzyka, epidemiologia, etiologia i terapia zakażeń łożyska naczyniowego wywołanych wybranymi drobnoustrojami”

 

promotor:                   dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK CM UMK

recenzenci:                 prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat IPCZDz w Warszawie

                                   prof. dr hab. Gayenne Martirosjan SUM w Katowicach

 

 

21.07.2022 r. godz. 12:00 mgr Adrian Krajewski

pt. „Ocena roli cykliny F w modulowaniu agresywności czerniaka ludzkiego”


promotor:                   prof. dr hab. Alina Grzanka CM UMK

recenzenci:                 prof. dr hab. Maria Laszczyńska PWSZ w Koszalinie

                                   prof. dr hab. Irena Kasacka UM w Białymstoku

 

 

02.08.2022 r. godz. 9:00 lek. Dominik Tyloch

pt. „Zastosowanie zaawansowanych technik badania ultrasonograficznego w diagnostyce wybranych chorób urologicznych”


promotor:                   prof. dr hab. Tomasz Drewa CM UMK

recenzenci:                 prof. dr hab. Zbigniew Ziętek PUM w Szczecinie

                                   prof. dr hab. Paweł Wieczorek UM w Lublinie

                                   dr hab. Janusz Dembowski, prof. UM UM we Wrocławiu

 

Miejsce obron:          Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
                                        Aula - Dom Studencki nr 3, ul. Powstańców Wielkopolskich 46 w Bydgoszczy.

Z rozprawami doktorskimi można zapoznać się w Bibliotece Medycznej CM, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy.