Oferta pracy na stanowisku Konserwatora elektryka w Dziale Technicznym; termin: 23.10.2022


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk poszukuje pracownika na stanowisko:

Konserwator elektryk w Dziale Technicznym

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie w szczególności za:

 • Prowadzenie bieżących, okresowych przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych;
 • Utrzymywanie w sprawności technicznej instalacji elektrycznej i rozdzielni niskiego napięcia zamontowanych w budynkach Instytutu;
 • Stała kontrola pracy rozdzielni głównej, stacji transformatorowej strona niskiego napięcia;
 • Wykonywanie napraw instalacji elektrycznej oraz osprzętu;
 • Współpraca w czasie usuwania awarii wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • Specyfikowanie materiałów i składanie zamówień do Działu Zaopatrzenia lub Kierownika Działu Technicznego dla potrzeb prac konserwacyjnych w Instytucie;
 • Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie narzędzi stanowiących wyposażenie Działu Technicznego;
 • Wykonywanie zleconych i okresowych inwentaryzacji materiałów, instalacji i urządzeń;
 • Pomoc w wykonywaniu drobnych prac mechanicznych, stolarskich, ogólnobudowlanych, napraw instalacji sanitarnych;
 • Wykonywanie prac transportowych;
 • Wykonywanie, na polecenie przełożonego, innych zadań wynikających z charakteru zajmowanego stanowiska, a nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe;
 • Uprawnienia eksploatacyjne SEP – grupa 1, tj. sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną świadectwo kwalifikacyjne dla osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • Pracowitość, zaangażowanie i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Wykształcenie kierunkowe lub pokrewne: zawodowe (elektryk) / średnie (technik elektryk);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Ukończone kursy potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • Kserokopie (skany) dokumentów potwierdzających wykształcenie i stosowne uprawnienia;
 • Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (formularz w załączniku).


W razie pytań prosimy o kontakt e-mail:

Mgr inż. Maciej Baran – Kierownik Działu Technicznego - baran@if-pan.krakow.pl


Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2022 r., na adres e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl z adnotacją: „Aplikacja - Konserwator elektryk w Dziale Technicznym”. IF PAN zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ze zgłoszonych kandydatów lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

Pliki do pobrania