Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Neuropsychofarmakologii (1/2 etatu); termin zgłaszania kandydatur: 22.04.2022 r.


Kandydat na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, w wymiarze 1/2 etatu, powinien spełniać następujące warunki:

1. Wykształcenie wyższe i tytuł magistra neurobiologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych;
2. Opinia promotora pracy magisterskiej lub innego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata;
3. Umiejętność pracy w zespole;
4. Umiejętność dobrej organizacji pracy;
5. Dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę;
6. Biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows i Microsoft Office;
7. Umiejętność pracy z tekstem, grafikami i dokumentacją;
8. Znajomość języka polskiego i angielskiego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Pomoc przy realizacji badań naukowych oraz analizie i publikowaniu wyników;
2. Dbanie o zaopatrzenie i dokumentację zakładową;
3. Dokumentacja i właściwa archiwizacja wyników badań;
4. Przygotowywanie zestawień, prezentacji, grafik, praca z tekstem, również w jęzku angielskim,
5. Ścisłe przestrzeganie kodeksu etyki pracownika PAN;
6. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w IF PAN.

Termin zgłaszania kandydatur: 22.04.2022 r.

Więcej informacji w załączniku.


Pliki do pobrania