Zapytanie ofertowe na wykonanie usług badawczych 1 - STEP7; termin zgłaszania kandydatur: 31.12.2020


Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo-rozwojowych w wymiarze przeciętnie 64h/miesiąc w ramach projektu pn. „Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta  o  agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)”, przez Wykonawcę. Zakres zleconych usług badawczych obejmuje wykonanie eksperymentów farmakokinetycznych związków będących przedmiotem badań in vivo (myszy, szczury), opracowanie i walidację metod bioanalitycznych z zastosowaniem systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją masową (LC/MS/MS), wykonanie obliczeń farmakokinetycznych, analizę i  interpretacją uzyskanych wyników badań oraz opracowywanie wyników, a  także przygotowywanie wniosków do lokalnej komisji etycznej. Wykonawca posiada dostęp do niezbędnej aparatury i laboratoriów koniecznych do wykonania zlecenia.

Termin realizacji prac: od 01.01.2021 do 31.12.2021

Szczegóły w załącznikach:

http://if-pan.krakow.pl/pl/informacja-publiczna/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/step7/1/

Pliki do pobrania