Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Neurobiologii; termin zgłaszania kandydatur: 29.12.2020


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Neurobiologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.


OPIS STANOWISKA:
Asystent w Zakładzie Neurobiologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk zobowiązany będzie do wykonywania testów behawioralnych obrazujących zaburzenia typowe dla schizofrenii. Podstawowymi zagadnieniami, które będą przedmiotem badań na tym stanowisku będą zagadnienia dotyczące interakcji między lekami. Oprócz badań behawioralnych wykorzystywane będą też metody biochemiczne, przede wszystkim test ELISA oraz western blot. Oprócz tego konieczna jest znajomość języka angielskiego, metod statystycznych, umiejętność pisania publikacji oraz umiejętność pracy zespołowej.
Termin zgłaszania kandydatur: 29.12.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.12.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania