Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN; termin zgłaszania kandydatur: 30.12.2020


Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233 poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk na czteroletnią kadencję.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

  1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
  2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


Termin zgłaszania kandydatur: 30.12.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania