Konkurs na pozycję Doktoranta stypendysty w Zakładzie Neuropsychofarmakologii: termin zgłaszania kandydatur: 26.09.2020 r.


Zakład Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na pozycję doktoranta stypendysty w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt.:

Ćwiczenia fizyczne jako naturalny mechanizm indukujący neuroregenerację. Poszukiwanie nowych białek markerowych i celów terapeutycznych w chorobie Parkinsona.


OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ: Obecna terapia choroby Parkinsona jest niewystarczająca, a z czasem wręcz nasila zaburzenia motoryczne pacjentów poprzez skutki uboczne (dyskinezy). Nie ma terapii hamującej lub nawet spowalniającej postęp choroby. Jednym z naturalnych mechanizmów poprawiającym funkcjonowanie układu nerwowego jest proces kompensowania ubytków neuronów. Wykazano, że regularna aktywność fizyczna znacząco poprawia stan pacjentów a wręcz może działać ochronnie i regeneracyjnie względem układu nerwowego w chorobie Parkinsona. Mechanizmy zaangażowane w ten proces mogą stanowić podłoże dla poszukiwania nowych punktów uchwytu dla przyszłych terapii. Mają one ogromny potencjał aplikacyjny również w wielu innych schorzeniach neuro-zwyrodnieniowych.

Celem prowadzonych badań będzie wskazanie ścieżek molekularnych i białek markerowych zaangażowanych w różne fazy funkcjonalnej kompensacji postępującej utraty neuronów dopaminergicznych. Wykorzystane zostaną zarówno naturalne (wysiłek fizyczny), jak i farmakologiczne sposoby zwiększania plastyczności mózgu dla wskazania nowych mechanizmów neuroregeneracji.

Doktorantowi projekt pozwoli opanować nowoczesne techniki badawcze takie jak: ilościowa i jakościowa analiza proteomiczna metodą DIGE oraz spektrometrii mas, mikroskopia: jasnego pola, fluorescencyjna i konfokalna, analiza obrazu mikroskopowego, operacje stereotaktyczne i szeroko zakrojone testy behawioralne na zwierzętach. Doktorant będzie mieć też możliwość nabrania międzynarodowego doświadczenia naukowego poprzez krótkie wizyty naukowe w zagranicznych ośrodkach badawczych, uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach naukowych.


Termin zgłaszania kandydatur: 26.09.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2020 r.


Pliki do pobrania