Wyniki konkursu na stanowisko studenta - stypendysty w Zakładzie Chemii Leków


Wyniki konkursu na stanowisko studenta - stypendysty w Zakładzie Chemii Leków.

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na stanowisko studenta - stypendysty w Zakładzie Chemii Leków, stypendium otrzymał lic. Mateusz Ryng.

Pliki do pobrania