Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuroendokrynologii Molekularnej; termin zgłaszania kandydatur: 18.08.2020


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuroendokrynologii Molekularnej.


Zakres obowiązków:
1.    Rozwój działalności badawczej w zakresie tematyki zgodnej z profilem naukowym Pracowni Neuroendokrynologii Molekularnej Zakładu  Neuroendokrynologii Doświadczalnej;
2.    Działalność dydaktyczna, w tym opieka nad pracami licencjackimi, magisterskimi lub doktorskimi;
3.    Planowanie, prowadzenie i wykonywanie badań;
4.    Opracowanie i właściwa archiwizacja wyników badań;
5.    Przygotowanie projektów naukowych i pozyskiwanie funduszy na  badania;
6.    Ścisłe przestrzeganie kodeksu etyki pracownika IF PAN;
7.    Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w IN PAN.
Termin zgłaszania kandydatur: 18.08.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.08.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania