Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Nowych Leków; termin zgłaszania kandydatur: 17.07.2020


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Nowych Leków.

Poszukiwany jest pracownik na stanowisko asystenta posiadający stopień doktora do realizacji badań z zakresu neurobiologii behawioralnej. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta będzie odpowiedzialna za planowanie i wykonywanie doświadczeń, analizę uzyskanych wyników, przygotowywanie manuskryptów prac naukowych oraz opiekę nad studentami. Ponadto, zadaniem osoby na stanowisku asystenta będzie czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego oraz wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia poziomu badań naukowych.

Zakres obowiązków:

•    Rozwój działalności badawczej w zakresie tematyki zgodnej z profilem naukowym Zakładu Badań Nowych Leków;
•    Planowanie i wykonywanie badań;
•    Opracowanie i właściwa archiwizacja wyników;
•    Przygotowanie projektów naukowych i pozyskiwanie funduszy na badania;
•    Ścisłe przestrzeganie kodeksu etyki pracownika IF PAN;
•    Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w IF PAN.


Termin zgłaszania kandydatur: 17.07.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.07.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania