Konkurs na stanowisko studenta/doktoranta stypendysty w Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych przy Zakładzie Farmakologii; termin zgłaszania kandydatur: 10.07.2020


Pracownia Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych przy Zakładzie Farmakologii Instytutu im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie poszukuje studenta/doktoranta stypendysty do pracy przy interdyscyplinarnym i międzynarodowym projekcie badawczym: „Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym”.

OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ: Projekt jest poświęcony weryfikacji hipotezy, że różne aspekty tendencyjności poznawczej mogą być krytycznie zaangażowane w indywidualną podatność na przejście od kontrolowanego spożywania alkoholu do jego kompulsywnego i niekontrolowanego nadużywania. Co istotne, na podstawie zaproponowanych badań, spróbujemy również wyjaśnić neuromolekularne i fizjologiczne mechanizmy, które mogą być potencjalnie zaangażowane w interakcje pomiędzy tendencyjnością poznawczą a rozwojem uzależnienia od alkoholu.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 4 zadań badawczych:
1.) Ocena walencji 3 różnych typów tendencyjności poznawczej jako stałych cech behawioralnych u szczurów przy użyciu wielokrotnych testów interpretacji bodźca niejednoznacznego oraz testów probabilistycznego przeuczania;
2.) Ocena wpływu tendencyjności poznawczej na zachowania związane z poszukiwaniem oraz piciem alkoholu u szczurów;
3.) Molekularna analiza ekspresji i lokalizacji genów i białek, które mogą być zaangażowane w mediowanie efektów tendencyjności poznawczej na picie alkoholu; 
4.) Pomiar poziomu hormonów stresu, neuropeptydów i cytokin we krwi zwierząt doświadczalnych, w celu ustalenia, które spośród wymienionych czynników fizjologicznych mediują obserwowane różnice w poszukiwaniu i spożywaniu alkoholu pomiędzy badanymi osobnikami.

Łącząc wyrafinowane techniki behawioralne z analizami neuromolekularnymi i fizjologicznymi, będziemy mieć niepowtarzalną okazję do przeprowadzenia badań, które choć bardzo potrzebne, ze względów praktycznych i logistycznych nie mogą być wykonane na ludziach. Osiągnięcie celów zaproponowanego projektu przyczyni się do rozszerzenia wiedzy na temat roli tendencyjności poznawczej w etiologii nadużywania alkoholu i pomoże opracować innowacyjne koncepcje dotyczące możliwych mechanizmów poznawczych, fizjologicznych i molekularnych zaangażowanych w tę psychopatologię.


Termin zgłaszania kandydatur: 10.07.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.07.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania