Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii; termin zgłaszania kandydatur: 22.06.2020


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii.

Zakres obowiązków:
•    rozwój działalności badawczej w zakresie tematyki zgodnej z profilem naukowym Zakładu Fizjologii,
•    planowanie, prowadzenie i wykonywanie badań,
•    opracowanie i właściwa archiwizacja wyników badań,
•    przygotowanie projektów naukowych i pozyskiwanie funduszy na badania,
•    ścisłe przestrzeganie kodeksu etyki pracownika IF PAN,
•    przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w IF PAN.


Termin zgłaszania kandydatur: 22.06.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.06.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania