Konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w Zakładzie Farmakologii Bólu


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w Zakładzie Farmakologii Bólu do realizacji zadań w projekcie NCN OPUS 11 (2016/21/B/NZ4/00128) pt. „Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego i nasilania działania leków opioidowych w oparciu o zbadanie i modulację zmian w układach chemokinowych”(kierownik projektu: Prof. dr hab. Joanna Mika).

Poszukujemy asystenta (post-doca), który byłby zainteresowany podjęciem badań behawioralnych i biochemicznych w Zakładzie Farmakologii Bólu IF PAN. Do głównych zadań asystenta będzie należało prowadzenie badań behawioralnych oraz biochemicznych, analiza statystyczna uzyskanych wyników oraz ich interpretacja. Dodatkowo, pracownik będzie odpowiedzialny za przygotowanie manuskryptu do publikacji oraz prezentowanie uzyskanych wyników na krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także seminariach Instytutu.
Od kandydata/kandydatki oczekuje się elastyczności w dostosowaniu godzin pracy do bieżących wymogów eksperymentalnych, motywacji i chęci do pracy w projekcie typu „high risk–high gain”.


Termin zgłaszania kandydatur: 16.12.2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.12.2019

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania