Informacje ogólne
Instytut Farmakologii
im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk

ul. Smętna 12
31-343 Kraków

NIP: 675-000-18-28
REGON: 000325943
Telefon:
+48 12 637 40 22
+48 12 662 32 20
Fax: +48 12 637 45 00
E-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl