Nagrody


Stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia, Mgr Natalia Bryniarska Poniedziałek, 30 Listopada 2020
Stypendium dla najlepszych doktorantów w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (2020/2021), Mgr Natalia Bryniarska Piątek, 13 Listopada 2020
Laureatka konkursu organizowanego przez redakcję „Pharmacological reports” oraz dyrekcję Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk na najlepszy szkic artykułu przeglądowego, Mgr Natalia Bryniarska Wtorek, 10 Listopada 2020
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców , Dr Katarzyna Głombik Poniedziałek, 15 Czerwca 2020
Voucher sponsorowany przez Federation of European Neuroscience Societies (FENS) na udział w konferencji FENS 2020 Virtual Forum, 11-15.07.2020, Dr Katarzyna Chamera Piątek, 15 Maja 2020
Najlepsza praca w sesji Farmacja i farmakologia podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych w Warszawie, Mgr Natalia Bryniarska Sobota, 30 Listopada 2019
Nagroda główna im. Profesora Kazimierza Ostrowskiego za najlepszą pracę wygłoszoną podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych w Warszawie , Mgr Natalia Bryniarska Sobota, 30 Listopada 2019
Neuron of The Audience za najlepszy poster na 9. Konferencji Aspects of Neuroscience w Warszawie, Mgr Natalia Bryniarska Niedziela, 24 Listopada 2019
Stypendium dla najlepszych doktorantów w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (2019/2020), Mgr Natalia Bryniarska Czwartek, 7 Listopada 2019
3 miejsce w konkursie na artykuł popularnonaukowy dla młodych naukowców IF PAN: „Kiedy Pulp przestaje być Fiction – czyli komórki stromalne miazgi zęba w regeneracji tkanki nerwowej”, Mgr Natalia Bryniarska Piątek, 27 Września 2019