Nagrody


L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki , Dr Katarzyna Stachowicz Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Nagroda zespołowa naukowa trzeciego stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dr Katarzyna Stachowicz Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Postdoc Research position Vanderbilt University, Dr Katarzyna Stachowicz Poniedziałek, 30 Listopada -0001
2002 – Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 2000 –Nagroda zbiorowa Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac pt.: „Rola glutamatergicznych receptorów metabotropowych hipokampa (mGluR) i kinazy II zależnej od wapnia i kalmoduliny w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.”2003 – Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 2002 – Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 2000 –Nagroda zbiorowa Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac pt.: „Rola glutamatergicznych receptorów metabotropowych hipokampa (mGluR) i kinazy II zależnej od wapnia i kalmoduliny w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.” , Dr Piotr Brański Poniedziałek, 30 Listopada -0001
  • 1