Nagrody


nagroda 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki , Dr Anna Piotrowska-Murzyn Środa, 14 Listopada 2018
stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Dr Anna Piotrowska-Murzyn Sobota, 26 Maja 2018
stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przyznane przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Dr Anna Piotrowska-Murzyn Środa, 13 Grudnia 2017
  • 1