Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk na kadencje 2021-2025


Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk na kadencje 2021-2025

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku, w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021 r. poz.45), uprzejmie informuję, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN z siedzibą: ul. Smętna 12, 31-343 Kraków w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Małgorzaty Filip na stanowisko dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 marca 2021 r. powierzył prof. dr hab. Małgorzacie Filip funkcję dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, na okres czteroletniej kadencji, tj. do 28 lutego 2025 r.


 

                                  Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski


 Galeria

Pliki do pobrania