Wyniki naboru wniosków o udział w Programie PROM


Wyniki naboru wniosków o udział w Programie PROM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w Programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Wśród instytucji naukowych, które otrzymały środki finansowe jest Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest tutaj.

Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.