Wspomnienie o prof. Jerzym Maju, twórcy polskiej szkoły psychofarmakologii


Wspomnienie o prof. Jerzym Maju, twórcy polskiej szkoły psychofarmakologii

22 października 2019 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbyła się konferencja zatytułowana "Wspomnienie o prof. Jerzym Maju, twórcy polskiej szkoły psychofarmakologii".

Konferencja została zorganizowana z okazji nadania imienia prof. Jerzego Maja Instytutowi Farmakologii PAN w Krakowie. Profesor Jerzy Maj przyczynił się w bardzo istotny sposób do rozwoju i niepodważalnych osiągnięć Instytutu. Jest to nie tylko piękny gest uhonorowania wybitnego Uczonego, ale również przyczynek do lepszej rozpoznawalności naszego Instytutu w kraju i na świecie.

Więcej o naszym patronie przeczytać można na stronie: http://if-pan.krakow.pl/pl/instytut/historia/prof-jerzy-maj-patron-instytutu-farmakologii/