Wspólny projekt firmy Celon Pharma i Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN uzyskał dofinansowanie w programie NCBR Szybka Ścieżka


Wspólny projekt firmy Celon Pharma i Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN uzyskał dofinansowanie w programie NCBR Szybka Ścieżka
Wspólny projekt firmy Celon Pharma i Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN,  Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7), uzyskał dofinansowanie w wysokości 36,2 mln złotych w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

W ramach projektu planowane jest wdrożenie serii unikalnych agonistów receptora 5-HT7 opatentowanych przez Zakład Chemii Leków i rozwijanych we współpracy z Zakładem Farmakologii Bólu. W badaniach wezmą również udział naukowcy z Zakładu Badań Nowych Leków, Zakładu Fizjologii i  Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej. W projekcie zaplanowano przeprowadzenie badań przedklinicznych i badań klinicznych I i II fazy kandydata na lek przeciwbólowy w terapii neuropatii. Całkowity budżet projektu wyniesie 55,6 mln zł.