Wsparcie i promocja badań naukowych – rusza Inkubator Innowacyjności 4.0


Wsparcie i promocja badań naukowych – rusza Inkubator Innowacyjności 4.0

Pomoc polskim naukowcom w badaniach, a następnie w ich komercjalizacji i promocji – to cel nowego programu Inkubator Innowacyjności 4.0, który ustanowiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W programie udzielane jest wsparcie na rzecz Inkubatorów Innowacyjności, czyli uczelni i ich spółek celowych lub konsorcjów utworzonych przez uczelnie, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych.

Celem programu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/nauka/wsparcie-i-promocja-badan-naukowych--rusza-inkubator-innowacyjnosci-40


Pliki do pobrania