Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w drugiej dyscyplinie


Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w drugiej dyscyplinie

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 28 października 2019 r. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Jest to druga dyscyplina, w której Instytut może nadawać stopień naukowy doktora. Dotychczas Instytut posiadał tylko uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki medyczne. Uzyskane uprawnienie daje szersze możliwości kształcenia młodych naukowców na poziomie szkoły doktorskiej oraz promowanie doktorów także w naukach farmaceutycznych, a nie wyłącznie -  jak dotychczas - w naukach medycznych.