Rozstrzygnięcie konkursu ETIUDA 7


Rozstrzygnięcie konkursu ETIUDA 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA 7.
Wśród 49 zwycięzców są dwie doktorantki z Instytutu Farmakologii:1. Mgr Joanna Ewa Sowa. Tytuł projektu: Wpływ wybranych chemokin na właściwości komórek nerwowych i przekaźnictwo synaptyczne w obszarze kompleksu ciała migdałowatego szczura.

2. Mgr Katarzyna Anna Chamera. Tytuł projektu: Ocena roli wybranych białek neuronalnych i mikroglejowych w patogenezie schizofrenii - badania w modelu zwierzęcym.   


Gratulujemy!