Rozpoczyna się trzecia edycja Journal Club


Rozpoczyna się trzecia edycja Journal Club

Już od 29 października 2019 r. w Instytucie Farmakologii, rusza trzecia edycja cotygodniowych spotkań Journal Club!

Spotkania mają na celu zapoznanie młodych naukowców z nową literaturą w dziedzinie neurobiologii. Przyjęły one format forum, na którym Prelegent przeprowadza pozostałych Uczestników przez wybrany przez siebie artykuł naukowy z dziedziny neurobiologii opublikowany w czasopiśmie o wysokim współczynniku wpływu (IF>6.0). Przed zaplanowanym wystąpieniem Prelegent udostępnia wybrany artykuł pozostałym Uczestnikom spotkania, co umożliwia lepsze zrozumienie cotygodniowych seminariów, a także pogłębioną dyskusję na temat wykorzystanych w artykule metod, uzyskanych wyników, jak również błędów czy ograniczeń opublikowanych badań.

Jeśli chcesz dołączyć do Journal Club skontaktuj się z koordynatorem - dr Agnieszka Wnuk (wnuk@if-pan.krakow.pl)

Więcej informacji: http://if-pan.krakow.pl/pl/aktywnosc-naukowa/journal-club/