Podsumowanie debaty pt. Stymulanty: leki, używki, narkotyki z udziałem prof. Krystyny Gołembiowskiej z IF PAN


Podsumowanie debaty pt. Stymulanty: leki, używki, narkotyki z udziałem prof. Krystyny Gołembiowskiej z IF PAN

Prof. Krystyna Gołembiowska z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN  oraz prof. Łukasz Kamieński z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ wzięli udział w debacie „Stymulanty: leki, używki, narkotyki".  Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Nauka w pigułce" i przyciągnęło ponad 300 osób. 

W czasie rozmowy w krakowskim Hevre psychostymulantom przyglądano się z kilku perspektyw: farmakologicznej, medycznej, społecznej i historycznej. Pojawiły się wątki związane z edukacją w zakresie substancji psychoaktywnych, a także pytania o bezpieczeństwo związane z ich użytkowaniem. Rozmawiano także o nowych substancjach psychokatywnych (designer drugs), potocznie znanych jako dopalacze.

Nauka w pigułce to nowy cykl dyskusji poświęcony substancjom psychoaktywnym, o których psycholodzy rozmawiają z farmakologami, biochemikami, neurolobiologami, filozofami, teoretykami kultury i historykami.  Organizatorem jest Instytut Psychologii UJ. Jak piszą pomysłodawcy: „Jak substancje psychoaktywne krótko- i długoterminowo wpływają na nasz mózg? Jaka jest społeczna historia ich stosowania? Czy ta sama substancja może stanowić lek i truciznę? Dlaczego psychodeliki mylimy z twardymi narkotykami, a toksyczny alkohol etylowy traktujemy jako używkę? Jak to się stało, że amfetamina to dziś synonim niebezpiecznego narkotyku, a jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku przepisywano ją gospodyniom domowym na jesienną depresję? I przede wszystkim, co na to wszystko nowoczesna nauka eksperymentalna?". Spotkania prowadzą Justyna Hobot, neurobiolog i kognitywista oraz Samuel Nowak, specjalizujący się w studiach kulturowych. Do tej pory odbyły się dyskusje poświęcone: psychodelikom, nootropom i stymulantom.

Więcej o projekcie na stronie lux.psychologia.uj.edu.pl


Galeria