Podsumowanie Akcji SOS - Uczelnie Schroniskom


Podsumowanie Akcji SOS - Uczelnie Schroniskom

Jest nam niezmiernie miło podsumować Akcję SOS - Uczelnie Schroniskom, która odbywała się w Instytucie Farmakologii do 15.12.2019 r. Udało się zebrać 26,3 kg karmy suchej dla psów, 18 kg karmy mokrej dla psów, 32,1 kg karmy suchej dla kotów oraz 4,2 kg karmy mokrej dla kotów. Łącznie zebrano, aż 80,6 kg karmy dla zwierząt!

Do schronisk zostanie przekazane również 29 legowisk oraz wiele różnego rodzaju przysmaków i zabawek.

Koordynatorki Akcji SOS - Uczelnie schroniskom w IF PAN: dr Agnieszka Wnuk oraz mgr Karolina Przepiórska bardzo dziękują za zaangażowanie i pomoc.
Galeria