Nowy Impact Factor „Pharmacological Reports” = 3,919 (JCR 2021)


Nowy Impact Factor „Pharmacological Reports” = 3,919 (JCR 2021)

W najnowszym wykazie Journal Citation Reports, opublikowanym 28. czerwca 2022, czasopismo "Pharmacological Reports" po raz kolejny osiągnęło znaczny wzrost wskaźnika Impact Factor, który aktualnie wynosi 3,919 (pięcioletni Impact Factor = 3,472). Czasopismo znalazło się także w drugim kwartylu (Q2) oceny JCR.


Bardzo serdecznie dziękujemy całemu Zespołowi Redakcyjnemu, współpracującym z nami Redaktorom Tematycznym, Recenzentom, Autorom za doskonałą współpracę i zaangażowanie, dzięki którym systematycznie wzrasta poziom naukowy i międzynarodowe znaczenie czasopisma. Mamy również nadzieję, że w kolejnych latach wartość naukowa artykułów oraz rozpoznawalność czasopisma w środowisku naukowym będą systematycznie wzrastać.


Redakcja „Pharmacological Reports"