Kolejne awanse naukowe


Kolejne awanse naukowe

W dniu 23 października 2019 r., podczas Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja, odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych.

Dyplom potwierdzający stopień naukowy doktora otrzymały:

dr Anna Piotrowska-Murzyn,

dr Katarzyna Rafa-Zabłocka.
    Natomiast dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia     doktora habilitowanego odebrali:

    dr hab. Agata Faron-Górecka,

    dr hab. Grzegorz Kreiner,

    dr hab. Katarzyna Kuter

    dr hab. Magdalena Sowa-Kućma.


GRATULUJEMY!


Galeria