Katarzyna Rafa-Zabłocka i Monika Jankowska-Kiełtyka otrzymały grant podróżny na kongres ECNP


Katarzyna Rafa-Zabłocka i Monika Jankowska-Kiełtyka otrzymały grant podróżny na kongres ECNP

Z przyjemnością informujemy, że dwie nasze koleżanki z Zakładu Biochemii Mózgu IF PAN, mgr Katarzyna Rafa-Zabłocka i mgr Monika Jankowska-Kiełtyka, doktorantka zatrudniona w projekcie Symfonia 3, otrzymały granty podróżne (ECNP Travel Award) na sfinansowanie uczestnictwa w zjeździe ECNP (32nd ECNP Congress), który odbył się we wrześniu w Kopenhadze.  

Dla Moniki było to drugie wyróżnienie w tym roku za realizowane przez nią badania. Pierwsze uzyskała w marcu 2019, za prezentację wyników swoich badań podczas warsztatów dla młodych naukowców (ECNP Workshop for Early Career Scientists in Europe, Nicea 2019).


Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!