Instytut Farmakologii na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej


Instytut Farmakologii na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Miło nam poinformować, że wniosek Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk o wpisanie infrastruktury badawczej pod nazwą "Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego – Cephares" na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej został pozytywnie rozpatrzony.

Polska Mapa Infrastruktury  Badawczej skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. Na Mapie znalazło się 70 infrastruktur, które zostały podzielone według 6 obszarów badań.

Umieszczenie infrastruktury  badawczej jest wyrazem uznania jej badawczego potencjału, ale jeszcze nie oznacza zobowiązania do jej sfinansowania. Decyzja co do zaangażowania środków publicznych będzie podejmowana po wnikliwej ocenie przygotowania danej infrastruktury do realizacji  oraz planowanych  korzyści z  tytułu  jej  powstania  i funkcjonowania dla  polskiego środowiska naukowego oraz gospodarczego.

Więcej informacji w komunikacie BIP.