Granty NCN dla pracowników Instytutu Farmakologii


Granty NCN dla pracowników Instytutu Farmakologii

Miło nam poinformować o kolejnych grantach NCN otrzymanych przez pracowników Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

W konkursie OPUS 18 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, granty otrzymali:


W ramach konkursu SONATA 15 na projekty badawcze dla młodych naukowców:


Natomiast w konkursie PRELUDIUM 18 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, laureatami zostali:

Autorom projektów serdecznie gratulujemy!