Film promujący czasopismo Pharmacological Reports


Film promujący czasopismo Pharmacological Reports

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego czasopismo "Pharmacological Reports", zrealizowanego dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (879/P-DUN/2019).

Film dostępny jest w serwisie YouTube pod linkiem: https://youtu.be/krh_D4hM-ig oraz na stronie IF PAN i na portalu Facebook.

Dziękujemy wszystkim Pracownikom instytutu oraz Autorom za udostępnienie materiałów wykorzystanych w spocie. Serdecznie zapraszamy do przesyłania artykułów do naszego czasopisma. Autorzy afiliowani w polskich jednostkach naukowych mają możliwość publikowania w otwartym dostępie bez dodatkowych opłat.

Redakcja "Pharmacological Reports"