Dr Katarzyna Głombik i dr Agnieszka Potasiewicz laureatkami stypendium dla młodych naukowców


Dr Katarzyna Głombik i dr Agnieszka Potasiewicz laureatkami stypendium dla młodych naukowców

Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Głombik oraz dr Agnieszka Potasiewicz z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców.

Nagrodzone to wybitne, młode badaczki prowadzące innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mogące się pochwalić imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Stypendium zostało przyznane 200 spośród 1793 wnioskodawców. Mogły ubiegać się o nie osoby posiadające status młodego naukowca, czyli takie, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Granty zostały przyznane na wnioskowany okres (maksymalnie 36 miesięcy).

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/200-mlodych-naukowcow-otrzyma-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego


Serdecznie gratulujemy!


Galeria