Dr Jakub Chwastek laureatem grantu NCN


Dr Jakub Chwastek laureatem grantu NCN

7 listopada 2019 r. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r.

Miło nam poinformować, że na liście znajduje się projekt zgłoszony przez dr Jakuba Chwastka z Zakładu Neurochemii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk pt. "Kokultura synowiocytów i neuronów czuciowych, jako model                                                 zwyrodnieniowej choroby stawów in vitro".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                Serdecznie gratulujemy!